26 lutego 2017

Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie szkoły podstawowej przy ul. Kościelnej 2 w Smolcu. Będzie czynne w godz. 13:00-16:30 w dniu zawodów. Pamiętajcie o zabraniu dokumentu tożsamości do weryfikacji i odebrania pakietów startowych.  Pakiety będą do odebrania w biurze zawodów 8 czerwca 2019 r. Nie ma możliwości wcześniejszego odebrania pakietów, ani przepisania na innego zawodnika. W biurze są akceptowane upoważnienia do obioru pakietu, wymagane jest ksero dokumentu tożsamości.

Upoważnienie do odbioru pakietu